Archetypy – definicja zaczerpnięta z Wikipedii – „pierwotny wzorzec (pierwowzór) postaci, zdarzenia, motywu lub schematu. Najbardziej znany w definicji psychoanalitycznej, gdzie archetypy oznaczają elementy strukturalne nieświadomości wspólne wszystkim ludziom na świecie. Archetypy występują w nieświadomości zbiorowej i nieświadomości indywidualnej.”.
Do psychologii pojęcie to wprowadził Carl Gustaw Jung.

W związku z tym, że to jest blog dotyczący praktycznych zastosowań wiedzy, to nie byłabym sobą, gdybym tej definicji nie przełożyła na język bardziej stosowany i zrozumiały.

W uproszczeniu to brzmi tak: archetypy to symbole, obrazy (pierwotne wzory), tworzące schematy zachowań, jakimi kierujemy się nieświadomie.

Jakiego rodzaju archetypy funkcjonują
w nieświadomości ludzkiej?

Oto 12 powszechniej znanych archetypów:

Mędrzec – to naukowiec, analityk, np. Albert Eistein.
Niewinny – jego cechy to dobroć, czystość, uczciwość, przykładem może być Matka Teresa.
Odkrywca – poszukuje nowych rzeczy, interesują go wszystkie nowości, to co nieznane, np. Mikołaj Kopernik.
Czarodziej – fascynują go zjawiska tajemne, wiara w siły nadprzyrodzone i władza na nimi; identyfikuje się z nim postać Harry’ego Pottera.
Błazen – z natury jest śmieszny i pozwala sobie na to, by się z niego śmiać – Jaś Fasola.
Buntownik – walczy o lepsze jutro, buntuje się przeciw złu, często prowokuje – Nelson Mandela.
Opiekun – pomaga potrzebującym  i wspiera słabszych – Marek Kotański.
Zwykły Człowiek – nigdy nie wyróżnia się z tłumu, nie zwraca na siebie uwagi – Przeciętny Kowalski.
Kochanka – zmysłowa, piękna, seksowna, ale kierująca się wartościami takimi jak miłość – Marilyn Monroe.
Władca – narzuca swoje normy życia innym, przejmuje odpowiedzialność za innych, postawa dominująca –
Władimir Putin.
Bohater – inni oddają mu cześć i chwałę – Adam Małysz.
Kreator – twórca, ciągle poszukuje innowacyjnych rozwiązań – Szymon Majewski.

W czym może nam pomóc znajomość archetypów?

Bardzo często znajomość archetypów jest wykorzystywana w sprzedaży, w reklamie. Np. marki ekskluzywnych perfum czy domów mody nie kierują swoich reklam do archetypu błazna, niewinnego czy zwykłego człowieka tylko do władcy, kreatora, odkrywcy.

Znajomość archetypów też może być pomocna wtedy, gdy tworzysz zespół w pracy. W zespole takim dobrze te archetypy mieszać, np. Władca, Kreator, Opiekun i Odkrywca dobrze sprawdziliby się w grupie marketingowej. Dużo lepiej niż zespół składający się tylko z osób o dominujących archetypach, np. władcy.

Jeśli znasz swój dominujący archetyp, łatwiej będzie Ci odkryć swoje predyspozycje zawodowe. Archetyp Władcy sprawdzi się jako polityk, Kreator jako artysta, Bohater będzie dobrym sportowcem, a Błazen może być dobrym aktorem komediowym, kabaretowym. Opiekun może pracować w instytucji charytatywnej, Mędrzec jako pracownik naukowy, a Zwykły Człowiek po prostu musi sobie poszukać zwykłej pracy.

Archetypy opisane wcześnie są stosowane w psychologii.

Mogą być jeszcze archetypy biblijne np.:

Maryja – matka cierpiąca,
Judasz – zdrajca,
Kain – bratobójca,
itp.

Udostępnij ten wpis

Share this post with your friends!