Manipulacja. Jak się przed nią ustrzec?

Manipulacja. Jak się przed nią ustrzec?

Manipulacja – forma wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora. Jak się przed nią chronić? Właściwie to każdy z nas uległ nie raz i z pewnością jeszcze ulegnie różnego rodzaju technikom wywierania wpływu. Poznanie reguł dotyczących manipulacji może tylko ograniczyć naszą podatność na te techniki, ale nie wyeliminuje tego, że im ulegamy. Manipulatorzy wykorzystują techniki wywierania wpływu z zimną krwią, bez żadnych skrupułów. Najczęściej są one stosowane w sprzedaży, w reklamie, w polityce itd. My, ludzie, mamy takie zachowania, które pod wpływem odpowiedniego bodźca natychmiast się uruchamiają, tak że nie kontrolujemy tego świadomie. Dotyczą one każdego z nas, bez wyjątku, ale nie wszystkich w jednakowym stopniu. Oczywiście osoby asertywne, zdecydowane, skupione na sobie, skoncentrowane na swoim celu są mniej podatne na manipulację niż osoby niezdecydowane, niepotrafiące z silnym przekonaniem bronić swoich decyzji i związanych z nimi działań oraz takie, którym brakuje pewności siebie. Robert Cialdini w książce  pt. „Wywieranie wpływu na ludzi” opisuje wiele różnych reguł wywierania wpływu, które polecam przeczytać. Najbardziej znane reguły bardzo często wykorzystywane w różnych dziedzinach życia to: Reguła wzajemności Niedostępności Lubienia Konsekwencji Autorytetu Społecznego dowodu słuszności Manipulatorzy wykorzystują to, że ludzie podejmują decyzje na podstawie wcześniejszych doświadczeń i zdobytej wiedzy automatycznie, bez ponownego analizowania całej sytuacji. I to właśnie ten nasz zautomatyzowany sposób podejmowania decyzji i zachowań wykorzystuje się do wywierania wpływu na drugą osobę lub na grupy ludzi. Bardzo często te decyzje nie są zgodne z naszymi wartościami, potrzebami i nie służą nam, tylko służą manipulatorowi. Ludzie wywierający na innych wpływ dostarczają im określone bodźce, a oni reagują zawsze tak samo lub podobnie....