Czy wiesz, że stres jest cichym zabójcą Twoich marzeń?

Czy wiesz, że stres jest cichym zabójcą Twoich marzeń?

Stres jest naszym wielkim wrogiem i podstępnie niszczy nasze zdrowie i nasze szczęście, chociaż na co dzień sobie tego aż tak bardzo nie uświadamiamy. Jest  przyczyną większości  chorób poza różnego rodzaju urazami, napromieniowaniem, zatruciami i złym odżywianiem. Jest wiele ośrodków naukowych, które prowadziły badania potwierdzające, że tak jest, miedzy innymi Harvard Medical School. Skąd się bierze stres? Jeśli brakuje równowagi w mózgu, miedzy automatycznym układem nerwowym, który jest odpowiedzialny za pobudzenie, a sympatycznym układem nerwowym, który pełni funkcję hamującą, wtedy właśnie pojawia się stres. Ten brak równowagi spowodowany jest najczęściej konfliktami jakie mają miejsce w całym naszym życiu. Ludzie są bardzo konfliktowi, utrudniają sobie życie wzajemnie, walczą, rywalizują w sposób nieuczciwy ze sobą. I nie dążą do rozwiązania nieporozumień, problemów, tylko noszą w sobie ból, żal i gniew. W biologii konflikt nigdy nie trwa dłużej niż miesiąc. I nie ma czegoś takiego jak zawiść, zemsta, nienawiść, pogarda, arogancja i zazdrość.  Np. zwierzęta walczące o swoje terytorium, nie walczą o to latami. Po skończonej walce słabsze podporządkowuje się silniejszemu lub usuwa się z jego terytorium albo po prostu ginie.  A jego potomstwo nie mści się na wygranym. Ludzkie konflikty niestety trwają latami i nawet przenoszą się z pokolenia na pokolenie, a to ma konsekwencje w ich samopoczuciu. Jak twierdzi Roberto Barnai –  twórca nowej dziedziny wiedzy, biologiki – „Człowiek jest jedyną żywą istotą na tej ziemi, która sądzi, że przyszła na świat, aby cierpieć, aby na sobie nawzajem pasożytować, żyć cudzym kosztem i powodować powstawanie konfliktów.” To nierozwiązane konflikty i towarzyszące im negatywne emocje, utrzymujące się przez długi czas są źródłem stresu. Nie oznacza to jednak, że mamy uwolnić się całkowicie...