Checklista

stwórz własny infoprodukt 

krok po kroku

Nie pominiesz najistotniejszych elementów

Nie zginiesz w bałaganie spraw do wykonania

Masz podane na tacy co i w jakiej kolejności wykonać

Masz większe prawdopodobieństwo ukończenia swojego infoproduktu