Regulamin i polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 r.  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

W naszej firmie dbamy o ochronę danych osobowych, dlatego też przygotowaliśmy niniejszy dokument, aby wyjaśnić Państwu dlaczego zbieramy dane osobowe i do czego ich używamy, jakie ciążą na nas w związku z tym obowiązki, a także jakie przysługują Państwu prawa. Ponadto postaramy się także przybliżyć Państwu tematykę plików cookies.

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady, warunki techniczne świadczenia usług przez BG usług drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem witryn WWW, newsletterów i innych form przekazu wykorzystujących drogę elektroniczną a należących do BG

1.2 Użytkownik korzystający z witryn internetowych BG, a w szczególności zapisując się na newslettery akceptuje zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

 1. Definicje

2.1 – Serwis – pod pojęciem serwis rozumiemy stronę internetową bozenagodlewska.pl

2.2 – Użytkownik – pod pojęciem Użytkownik rozumiemy każdą osobę odwiedzającą serwis bozenagodlewska.pl przy wykorzystaniu komputera, tabletu, telefonu lub urządzenia przenośnego i sieci Internet.

2.3 – Administrator – Administratorem danych osobowych jest Bożenna Godlewska, ul Armii Krajowej 59/59

2.4 – Usługa – wszelkie czynności świadczone drogą elektroniczna przez BG a w szczególności dostęp do serwisów znajdujących się na należących BG witrynach WWW, plików, for i grup dyskusyjnych, formularzy zamówień i subskrypcji newsletterów, stron zakupowych (transakcyjnych) a także świadczenia innych usług.

2.5 – Bożenna Godlewska (BG) – 96-100 Skierniewice, ul, Armii Krajowej 59/59 , tel. 500 165 598, adres e-mail- bgodlewska@wp.pl

 1. Rodzaje i zakres usług – Bożeanna Godlewska (BG) świadczy następujące usługi
  • Usługi promocyjne polegające na wysyłaniu drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez BG
  • Zamawianie produktów, i usług BG na witrynach WWW zawierających odpowiednie formularze zamówieniowe
  • Usługi szkoleniowe , infoprodukty (ebooki, kursy wideo), publikacje tradycyjne (książki), kursy i oferty specjalne.
  • Badanie opinii polegające na przeprowadzeniu anonimowych ankiet tematycznych wśród Użytkowników
 2. Warunki świadczenia usług
  • Korzystanie z witryn WWW należących do BG traktowane jest  jako akceptacja warunków świadczenia Usług przedstawionych w Regulaminie. Akceptacja ta ma charakter jednorazowy i obowiązuje aż do zakończenia sesji przez użytkownika. W przypadku zarejestrowania aktywnej akceptacji Regulaminu przez konkretnego Użytkownika ( przy wypełnianiu formularza zamówienia), będzie ona obowiązywać aż do jej aktywnego odwołania przez tego Użytkownika
  • Usługobiorca, będący osobą fizyczną, może korzystać z usługi anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że ze względu na właściwość usługi, niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych. I konieczność podania danych osobowych wynika ze sposobu zamówienia i realizacji konkretnej usługi. W przypadku korzystania z usługi niezgodnego z regulaminem lub obowiązującymi przepisami, BG zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. BG powiadomi użytkownika o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu oraz o jego niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania
 1. Zawarcie i rozwiązanie umowy

5.1  Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez BG z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania Usługi

5.2 Każdy może i powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczeniu Usług

5.3 Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z zamówionej usługi, bez żadnych dalszych zobowiązań chyba, że obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi stanowią inaczej

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie Użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane przez BG. Polityka prywatności jest integralną częścią świadczenia usług BG. Ponadto Polityka Prywatności określa informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz uprawnień Użytkowników w zakresie dostępu i nadzoru nad przekazanymi nam informacjami.

1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.
 • Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym bozenagodlewska.pl.

1.2 Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celach:

 1. Zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • Realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia;
 • Rozpatrywania reklamacji Użytkownika;
 • Realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;
 • Statystycznym;
 • Kontaktowym i odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania;
 • W celu usprawnienia serwisu bozenagodlewska.pl;
 • Zapisanie się do newslettera poprzez wpisanie kontaktu mailowego, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o produktach, ofercie, promocjach, dostarczenia nieodpłatnie newsletterów zawierających informacje marketingowe.
 • W celach marketingowych: naszych usług i produktów oraz informacje handlowe dotyczące współpracy, które podjęliśmy z naszymi klientami, partnerami biznesowymi, informacje o ich produktach i usługach, oraz w celu otrzymywania informacji handlowych.

1.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne

1.4 – Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

1.5 – Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 1. zawarcie i realizacja umowy, lub
  2. wyrażona przez Ciebie zgoda, lub Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi   przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.

1.7 – Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

2. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika, okres trwania, przetwarzanie danych osobowych przed podmioty trzecie
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane tak krótko jak to możliwe. W poszczególnych przypadkach jest to:
  W celu realizacji umowy twoje dane będą przetwarzane przez okres realizowania przez nas Umowy. Np. Wypowiedzenie umowy, rezygnacja z kursu online.
  2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody – do momentu jej cofnięcia. Np. Cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, co nie wywrze jednak wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.
 • Odwiedzając serwis BG dane o Użytkowniku mogą być przez niego udostępniane biernie
 • Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis i narzędzia zewnętrzne. Są to anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 • Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w pkt 1.2 korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy tj kod google analitics, pixel facebook. Narzędzia te działają w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępniają danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.
 • Zebrane w wyżej opisany sposób dane w paragraf 2 ust 2,3,4 przechowywane są przez czas 180 dni jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.
 • Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim i będą one przetwarzane przez nas. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje gdy udostępnienie jest koniecznie w celu realizacji usługi (np. Firmy kurierskiej, biuru księgowemu, firmie hostingowej, obsługi marketingowej, w celu dokonania transacji). Są to spółki MultiPayment Systems, Payu,Paypal oraz ITAgency Servaq. W takiej sytuacji powierzamy dane podmiotom wykonawczym na podstawie pisemnej umowy. W takiej sytuacji niniejsze podmioty nie są uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca może z nich skorzystać jedynie do celów realizacji umowy, tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącymi z oszustami i nadużyciami – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa
3. Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania
 • – Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ostatnio wybranych produktów, produktów znajdujących się w koszyku Użytkownika (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w ppkt 1.2.
 • – Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.
 • – System cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć.
 • – Pliki typu cookies umożliwiają:
 • Utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
 • Tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 • – Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.
 • Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta.
 • Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:
 1. niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;
 2. każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;
 3. usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.

3.10 – Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”.

 • Aministrator informuje iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu.
 • Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „ok” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu z informacją: „Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.: oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.
4. . Zabezpieczenia

4.1 – Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.), a także Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.2004. Nr 100, poz. 1024).

4.2  Użytkownik korzystając z Serwisu przy użyciu urządzenia końcowego osoby trzeciej powinien wylogować się z konta i usunąć historię przeglądania.

5. Zmiany w polityce prywatności

5.1 – Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Serwisu oraz w formie informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób.

6 Kontakt z administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

6.1 Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: bgodlewska@wp.pl. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

 1. Prawa i obowiązki
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, w jakim celu je przetwarza, jakimi kategoriami danych dysponuje Administrator, jakie są kategorie odbiorców danych Użytkownika, oraz planowanego okresu ich przechowywania.
 • Użytkownik ma możliwość aktualizacji danych w dowolnym momencie.
 • Użytkownik ma możliwość żądania usunięcia swoich danych.
 • Użytkownik może w każdym momencie  cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych, o ile podstawą przetwarzania ich jest wyrażona wcześniej zgoda. Przetwarzanie danych będzie więc legalne do czasu wycofania zgody przez Użytkownika
 • Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub jego następcy, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij ten wpis

Share this post with your friends!